The Future in Conveyor Belting. Worldwide.

Aleve Dayanıklı Bantlar

Madencilik endüstrisinde kullanılan bantlar, çalışma ortamının yanıcılığı ve gerekli emniyet seviyesi nedeniyle çok dikkatli seçilmelidir. Uygulamaya özel doğru ürünün kullanılması kritik önem taşır.

Aleve dayanıklı bantların performansını ölçmek için birtakım test yöntemleri vardır. Derby, EN 12882 ve EN 14973’e uygun olarak tesislerinde yangın test cihazları tutmak için özel bir alana sahip.

Aleve Dayanıklı Bantlar
YER ÜSTÜ UYGULAMALARI
Tip Kaplama Sınıfı Standartlar Uygulama
F K/V/S EN ISO 284 Sadece elektrik boşalmasından kaynaklanan yangın riki
FR K/V/S EN ISO 284 Potansiyel olarak yanıcı atmosferde yüksek düzeyde aşındırıcı malzeme
EN ISO 340
FRF K/V/S EN ISO 284 Potansiyel olarak yanıcı atmosfer + sürtünme kaynaklı ilave alev riski
EN ISO 340
EN ISO 1554
YER ALTI UYGULAMALARI
Tip Kaplama Sınıfı Standartlar Uygulama
U-F K/V/S EN ISO 284 Sadece elektrik boşalmasından kaynaklanan yangın riki
EN ISO 340
EN ISO1554
EN ISO 12881-1
U-FR K/V/S EN ISO 284 Potansiyel olarak yanıcı atmosferde yüksek düzeyde aşındırıcı malzeme
EN ISO 340
EN ISO1554
EN ISO 12881-1
U-FRF K/V/S EN ISO 284 Potansiyel olarak yanıcı atmosfer + sürtünme kaynaklı ilave alev riski. Ana uygulama: Metan bulunan yer altı kömür madenleri
EN ISO 340
EN ISO1554
EN ISO 12881-1