The Future in Conveyor Belting. Worldwide.

Sorun Çözme

Basit prosedürler, rutin kontroller ve bakım uygulanırsa, konveyörlerin ömrü uzar. Aşağıda temel görsel inceleme ve çözümleri ile kısa sürede kolaylıkla tespit edilebilen en yaygın konveyör bant sorunlarını bulabilirsiniz.

İyi yapılandırılmış konveyör tasarımı ve temiz bakım, güvenli ve üretken malzeme taşıma sistemi için çok önemlidir. Aşağıda, en yaygın karşılaşılan konveyör bant sorunları ve olası nedenleri ile önleyici çözümler bulunmaktadır.

Sebep: Kasnak / Tambur Üzerinde Malzeme Birikmesi

 • Spatulayı/Kazıyıcıyı veya diğer temizleme cihazlarını kurun. Eğer zaten kurulmuşsa, temizliği kontrol edin ve gerektiği gibi uygun şekilde muamele edin / değiştirin
 • Bu noktada biriken tüm malzemeleri çıkarın ve sistem boyunca taşmaları temizleyin

Sebep: Bant belirli bir noktada yapışkan kasnağa doğru döndürülür

 • Sıkıştırılmamış silindirleri kalıplanmış disk rulolarıyla takın
 • Rulo üzerine yağ koyun

Sebep: Yanlış hizalanmış (merkezi olmayan) kasnaklar veya düzensiz tamburlar

 • İlgili taşıyıcı bileşenin konumunu doğru takip için yeniden ayarlayın

Sebep: Bozulma noktasındaki kasnak iyi dönmüyor

 • Tüm kasnaklar periyodik olarak ayarlanmalı ve temizlenmelidir.
 • Temizleme işleminden sonra rotasyonun yetersizliği devam ederse, kasnak (rondelasını) değiştirin
 • Gevşerse, sıkıştırın

Sebep: Konveyör çerçevesi belirli bir noktada bozulmuştur.

 • Bozuk noktayı kontrol edin; yataylığı ve dikeyliği geliştirmek için ipliği gerdirin

Sebep: Uygun olmayan ekleme

 • Bantı çıkarın ve tekrar birleştirin

Sebep: Bant kısa bir süre önce takıldı, oluklaşma/çekilebilirlik henüz şekillenmedi.

 • Birkaç gün sonra kemer tam yük altında düzleşecek. Değilse, ideal depolama şartlarına uyulmadığı anlamına gelir. Depolama koşullarıyla ilgili özel destekler paylaşılmalıdır.

Sebep: Taşınan malzemeler bir tarafa yığılmış durumda. Bu çoğunlukla partikül boyutu değişirse olur.

 • Kanaldan düşmeyi, ince ve daha büyük parçalar arasında dengeli olacak şekilde düzenleyin

Sebep: Bant kasnaktaki ve yükleme alanındaki merkezileşmeyi kaybeder

 • Dönüş yönünde kuyruk tamburundan önce terbiye kasnağını takın

Sebep: Malzemenin aşırı yüklenmesi ve kötü yükleme

 • Malzeme düşme hızının bant hızını aşmadığından ve malzemenin bant çizgisinin ortasına düştüğünden emin olun

Sebep: Kasnağın sadece tek tarafına yapılan aşırı yüklenme

 • Kasnağı temizleyin, sıyırıcıların/spatulaların montajı işinizi kolaylaştıracaktır

Sebep: Çerçevenin orantısız oluşu

 • Çerçeveyi düzelttikten sonra avare kasnağını değiştirin

Sebep: Yanlış hizalanmış (merkezi olmayan) kasnaklar veya düzensiz tamburlar

 • Yatay ve dikey olarak tüökasnakları ölçün ve anormalliği düzeltin

Sebep: Rüzgar veya yağmur

 • Bir rüzgar çiti takın veya daha iyi bir kapak kullanın

Sebep: Güneş ışığı, bantın bir tarafı diğerinden daha fazla güneş ışığına maruz kalır

 • Kapağı korumak için kaplama/örtü uygulayın

Sebep: Kanaldaki düşüş hızı izin verilen bant hızını aşıyor

 • Yükün dolum hızını bant hızına göre azaltın

Sebep: Kanalda aşırı malzeme birikmesi

 • Etki kasnaklarının kurulması
 • Boşaltma oluğunun açısını en aza indirin ve oluk tasarımını geliştirin
 • Boşaltma kanalında hareketli bir çubuk kullanın

Sebep: Aşırı sarkma

 • Kasnaklar arasındaki mesafeyi daraltın
 • Bamt gerginliğini artırın
 • Taşınan malzemenin ağırlığını arttırın

Sebep: Kaplama kalitesi, aşınma seviyesini taşımaya yeterli değil

 • Bantı daha az aşınma kaybı olan kaplama ile değiştirin

Sebep: Merkezi olmayan yükleme

 • Malzemelerin bantın ortasına düştüğünden emin olun
 • Malzemenin banta düşme hızının bant hızını aşmadığından emin

Sebep: Geri dönüş kasnağında malzeme toplamnası

 • Kazıyıcılar/Spatula gibi temizleme cihazlarını kullanın
 • Disk tipi geri dönüş kasnağı kullanın

Sebep: Küçük kasnaklar, hatalı / aşınmış izolasyon

 • Tambur boyutunun gerilme mukavemetine ve kat sayısına göre minimum gereksinimi karşıladığından emin olun
 • Aşırı kullanılmışsa lastik izolasyonu değiştirin
 • Daha yüksek sürtünme katsayısı ile seramik izolasyon kullanın

Sebep: Gerilmenin çok yüksek olması

 • Denge ağırlığını azaltın
 • Malzemenin ağırlığını azaltın

Sebep: Bantın hatalı seçimi: Bantın gerilme mukavemeti sistem gereksinimine uymuyor

Sebep: Bantların birleştirilmesinin yanlış uygulanması

 • Eklemenin profesyoneller tarafından yapıldığından emin olun ve en yakın Derby ekibine danışın

Sebep: Bantın yanlış seçimi

 • Isıya dayanıklı bantları kullanın

Sebep: Çok fazla kullanım

 • Bantı yenisiyle değiştirin

Sebep: Eğik/Merkezden sapmış olarak çalıştırma

 • Konveyör çerçevenin toleransını artırın
 • Tripper kullanın